Jeremy Menadue v Akshaya Kalaiyalahan

British Championship 2016, Rd.9