Richard Zhu v Jeremy Menadue

British Championship 2015, Rd.11