Jeremy Menadue v Raymond Ilett

British Championship 2015, Rd.7