Greg Eagleton v Jeremy Menadue

British Championship 2015, Rd.8