Jeremy Menadue v Katherine Shepherd

British Championship 2015, Rd.3