Jeremy Menadue v Anthony Zhang

British Championship 2014, Rd.8