Theo Slade v Akshaya Kalaiyalahan

British Championship 2014, Rd.7