Tim Kett v Jeremy Menadue

British Championship 2014, Rd.5